o nama

Osnovna deletnost Terra-pak o.d. je uređenje i održavanje parkova, zelenih i rekreativnih površina, u okviru koje pružamo sve usluge od planiranja i projektovanja do samog izvođenja i stručnog nadzora. Iz dosadašnjeg rada izdvajamo:

  • 1. PROJEKTOVANJE: 9 izvedenih projekata uređenja i ozelenjavanja
  • 2. IZVOĐENJE RADOVA: 13 objekata
  • 3. STRUČNI NADZOR: 7 objekata
  • 4. TEHNIČKE KONTROLE I REVIZIJE PROJEKATA: 23 projekta
  • 5. IZGRAĐENA DEČIJA IGRALIŠTA: na 104 objekta

Naši poslovni partneri su:

- organi lokalne samouprave: Gradska Opština Novi Beograd, Gradska Opština Zvezdara, Opštine: Priboj, Niška Banja …

- kompanije: NIS a.d., EKO Serbia, ELP, Spektar, Višnjica a.d., Taraxacum L.A. Safir…

- ustanove: Dom za decu i omladinu Kolevka, Subotica, RSD Bajka, Pančevo …

- Terra-pak o.d. je kolektivni član UPAS (Udruženje pejzažnih arhitekata Srbije)

Terra-pak o.d. je ovlašćeni zastupnik kompanija TIP TIP TAP iz Estonije i VASIA iz NR Kine.

Direktor,
Aksinja Brzaković dipl. inž. organizacionih nauka